برنامه کلاسی زبان آلمانی

دوره زبان آلمانی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

زبان آلمانی

۴۰

شنبه- چهارشنبه

۱۶:۳۰-۱۸

۱/‏۷/‏۱۴۰۲

۸/‏۹/‏۱۴۰۲

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۱‌‌‌‌

لینک ثبت نام حکمت

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

‌‌‌‌‌‌تلفن تماس: ۳۳۳۶۲۳۷۶-۰۱۳