تکثیر و پرورش زالوی طبی

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش زالوی طبی

معرفی دوره:

پرورش زالوی طبی یکی از راه های تولید محصول با میزان بازدهی بسیار بالا است که امروزه بدلیل کاربرد آن در طب سنتی بسیار ارزشمند و تولید آن مورد توجه قرار گرفته است. تولید این محصول بسیار کم هزینه بوده و امکان تولید مثل آن بیش از یکصد لارو از هر والد است.

با در نظر گرفتن زمینه ایجاد اشتغال های کم هزینه و توانمند سازی فراگیران در تولید محصول ضرورت برگزاری دوره آموزشی پرورش و تکثیر زالوی طبی حس می شود.

هدف دوره:

آموزش بهترین روش های تکثیر و پرورش زالوی طبی ایرانی. چرا که زالوی خطه سرسبز شمال جز بهترین گونه های زالو در دنیا هستند و همچنین جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و شکار بی رویه زالوهای موجود در طبیعت.

اشتغال زایی

جلوگیری از ورود بی رویه زالوی نامرغوب و مریض از خارج

افزایش تولی داخلی

تقاضای فراوان بازار

کارآفرینی در سطح کلان و کشوری

صادرات و کسب درآمد غیرنفتی

راه انداری کار با سرمایه اندک

سرفصل:

مقدمه و آشنایی با آناتومی زالو

نگهداری زالو، تغذیه و بررسی عوامل محیطی

بهداشت و بیماری ها

تاسیس فارم های خانگی، نیمه صنعتی و قوانین و مقررات اخذ مجوز

مدت دوره: نظری: ۱۰ ساعت عملی: ۲ ساعت کل: ۱۲ ساعت