برنامه کلاسی دوره زبان ترکی استانبولی

دوره زبان ترکی استانبولی

ردیف

عنوان درس

مدت (ساعت)

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شهریه (ریال)

ثبت نام آنلاین

روز

ساعت

۱

زبان ترکی استانبولی ‌‌‌‌‌‌

۴۰

دوشنبه

۱۷-۲۰

۲۲/‏۸/‏۱۴۰۲

۲۵/‏۱۰/‏۱۴۰۲

۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۱

لینک ثبت نام حکمت

با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

تلفن تماس: ۳۳۳۶۲۳۷۶-۰۱۳‌‌‌‌‌‌‌