مسئولیت های حقوقی و اجرایی مشاوران معاملات املاک

مسئولیت های حقوقی و اجرایی مشاوران معاملات املاک

معرفی دوره:

در طول سال‌های اخیر بازار مسکن روزهای خوب و بدی را به خود دیده است. در برخی از برهه‌ها بازار جریان داشته و در دوره‌ای دیگر خرید و فروش راکد بوده است؛ اما موضوعی که همواره وضعیت ثابتی داشته، اختلافاتی بوده که بابت تنظیم غیرحرفه‌ای و غیر رسمی قراردادهای مربوط به انتقال عین و منافع مسکن ایجاد شده است. ز جمله حرفه‌های مورد نیاز جامعه کنونی، دلالی و به طور خاص حرفه مشاوران املاک است که به لحاظ نیازهای جامعه ویژگی حرفه‌ای بودن این امر، باید با دقت و ظرافت، حدود مسئولیت‌ها و تکالیف و وظایف او معین شود.

هدف دوره:

 • آشنایی با اسناد فنی ملک، مراحل اداری و شرح وظایف ادارات مرتبط

سرفصل:

 • بررسی چگونگی برقراری ارتباط موثر با مشتری جهت درک دقیق نیاز درخواست
 • چگونگی ارائه توضیحات لازم در مورد املاک یا املاک یافته شده به مشتری
 • بررسی چگونگی جمع آوری اطلاعات املاک مالکین
 • توانائی تشخیص انواع سند ملکی، و درک متون آنها بهمراه آرشیو اطلاعات و اسناد ملکی
 • توانائی تشخیص نوعیت زمین و انواع کاربری املاک
 • آشنائی با اسناد فنی ملک (نقشه های معماری و سازه بهمراه تاسیسات و نقشه هوائی)
 • آشنائی با مراحل اجرای ساختمان از شروع بکار تا پایان عملیات اجرائی و دریافت پایانکار
 • آشنائی با صورتجلسه تفکیک ساختمان و نحوه صدور سند ملک
 • توانائی کارشناسی ملک و نحوه صحیح قیمت گذاری املاک و اراضی
 • توانائی جستجو در بانک اطلاعات بنگاه
 • توانائی تهیه مبایعه نامه و انجام سایر امور اجرائی (نگارش قراردادهای ملکی)
 • آشنائی با مراحل اداری و شرح وظایف ادارات مرتبط همچون شهرداری، ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی (محضر) و اداره مالیاتی

مدت دوره:

نظری: ۵۰ ساعت عملی: ۳۰ ساعت جمع: ۸۰ ساعت