تدوین فیلم(مستند،علمی...)

تدوین فیلمهای مستند علمی- صنعتی و آموزشی

معرفی دوره:

با توجه به اینکه تاکنون در کشور آموزش های ویژه تدوین فیلمهای مستند علمی، صنعتی و آموزشی صورت نگرفته است، لذا برگزاری این دوره به رفع نیاز بسیاری از علاقمندان و مخاطبان می پردازد.

هدف دوره:

 • ارتقاء و کیفیت آثار مستند علمی، صنعتی و آموزشی؛
 • ارائه شکلهای هنری با بکارگیری تدوین در ساختار آن؛
 • نمایشی کردن خطوط فنی تولید به فرمهای هنری؛
 • ارائه نقش مکمل در تحصیلات دانشگاهی و بهبود مهارتهای تدوین در مستندسازی تصویری؛
 • ارتقاء سطح آموزش تدوین فیلمهای مستند علمی، صنعتی و آموزشی به کاربران دوره؛
 • همفکری و همیاری تدوینگران با کارگردان و دیگر عوامل مستندسازی.

سرفصل:

 • تعاریف تدوین (خطی و غیر خطی)
 • شناخت شکل فیلم (انواع نماها) و مراحل فیلمسازی و تدوین فیلمهای علمی، صنعتی و آموزشی
 • شناخت انواع برش و کاربردهای آن در تدوین فیلم های علمی، صنعتی و آموزشی
 • اصول اولیه تدوین، رافکات ( cut rough )در فیلمهای علمی،صنعتی و آموزشی
 • گرافیک تصویری (آشنایی با نرمافزار effect after )
 • اصول عملی و فنی تدوین و آموزش نرم افزار ( edius-premiere )در فیلمهای علمی، صنعتی و آموزشی

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۳۲ :۰۰

۳۲ :۰۰

۶۴:۰۰