طراحی لباس با نرم افزار مارولوس

طراحی لباس با نرم افزار مارولوس

معرفی دوره:

نیاز روزافزون تولید کنندگان لباس به الگوسازان و طراحان لباس مسلط به نرم افزار تخصصی ضرورت برگزاری این دوره است. یکی از این نرم افزار ها مارولوس است و از آن جایی که مراکز آموزش این نرم افزار در استان محدود می باشد، تقاضای برگزاری این دوره از جانب مرکز جهاد دانشگاهی داریم.

هدف دوره:

  • آشنایی فراگیران با ابزارهای طراحی و الگوسازی نرم افزار مارولوس

سرفصل:

  • آشنایی کلی با نرم افزار
  • ساخت مانکن با اندازه های مورد نظر
  • الگوسازی و اجرای لباس بر مانکن
  • ایجاد جنسیت های مختلف پارچه
  • تنظیمات عکاسی فشن و صنعتی
  • ساخت انیمیشن
  • انجام پروژه

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۸:۰۰

۲۲:۰۰

۳۰:۰۰