آمادگی آزمون IELTS

دوره آموزشی آمادگی آزمون آی اِلتس

IELTS Preparation

معرفی دوره :

آزمون آی اِلتس (IELTS) یکی از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که قبولی در آن شرط ورود به بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان محسوب می شود. با توجه به وجود تقاضای گسترده جوانان کشور برای ورود به این گونه دانشگاه ها و استفاده از تجربیات علمی و فناوری آنها برای پیشبرد اهداف کشور، برگزاری دوره آمادگی آزمون آی اِلتس ضروری به نظر می رسد.

هدف دوره:

آشناسازی فراگیران با سوالات آزمون آی اِلتس و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای توانایی فراگیران در زمینه مهارت های گفتاری، شنیداری، نوشتاری، خواندن و درک مفاهیم، گسترش دایره واژگان و مرور ساختارهای دستوری زبان انگلیسی اهداف این دوره محسوب می شوند.

شرایط پذیرش:

این دوره برای بزرگسالان برگزار میشود. شرط لازم برای ورود به این دوره، شرکت در آزمون ورودی تعیین سطح و کسب حداقل امتیاز ۵/۴ برای آی اِلتس عمومی و نمره ۵ برای آی اِلتس آکادمیک بر اساس یک آزمون آیلتس می باشد.

مدت دوره: 

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

۱۲۰:۰۰

۴۵:۰۰

۷۵:۰۰


 

 

 

ساختار دوره:

این دوره شامل یک ترم ۱۲۰ ساعته است که طی ۱۰ هفته و بر اساس سرفصل های ارائه شده برگزار می شود. آزمون آی اِلتس به دو شکل آکادمیک و عمومی برگزار میشود. مهارت های شنیداری و گفتاری این دو آزمون به شکل مشترک و مهارت های نوشتاری و خواندن و درک مطلب دارای تفاوت هایی است که الزم است در برگزاری دوره مورد توجه قرار گیرد.

  • Reading Comprehention
  • Listening Comprehension
  • Writing
  • Speaking