رشتی دوزی

رشتی دوزی

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه رشته های مختلف صنایع دستی از جمله آشنایی با رودوزی های سنتی که یکی از مهمترین رشته هاست، مورد لزوم می باشد. رشتی دوزی (قلاب دوزی گیلان) یکی از قدیمیترین شاخه های رودوزی های سنتی ایران است که با توجه به قدمت بسیار و تنوع نقش و طرح آن، آموزش آن ضروری به نظر می آید.

هدف دوره:

  • آشنایی با مبانی نظری رشتی دوزی؛
  • شناخت پیشینه ی دوخت های رشتی دوزی؛
  • آموزش تخصصی رشتی دوزی.

سرفصل:

  • آشنایی با تاریخچه انواع رودوزی ها در ایران؛
  • شناخت تاریخچه انواع رودوزیها در نقاظ مختلف ایران و آشنایی کلی با رودوزیهای استانهای مختلف و تفاوتها و تشابهات آنها و …؛
  • آشنایی با تاریخچه قلاب دوزی گیلان (رشتی دوزی)؛
  • معرفی مواد و ابزار لازم؛
  • آموزش رشتی دوزی و تکنیک های مختلف آن، طریقه شستن و اتو کشی آن؛
  • کاربرد رشتی دوزی در موارد مختلف و خلاقیت در آن.

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۰۴ :۰۰

۱۱ :۰۰

۱۵ :۰۰