اسکیس و راندوی معماری

اسکیس و راندو

معرفی دوره:

اسکیس بازگو کننده یک سلسله تفکرات است که در ذهن معمار یا طراح وجود دارد و از طریق فرآیند طراحی به واقعیت می‌پیوندد. ‏ اسکیس طراحی دست آزاد است، دستی بی نیاز از هرگونه ابزار، جز قلم برای کشیدن، دستی توانمند و هماهنگ با ذهن. ‏یک اسکیس میتواند نحوه فکر کردن طراح را نسبت به موضوع طراحی بیان کند. ‏ اسکیس نوعی بیان معماری و بهتر از آن معمارانه است و از اصالت بالایی در رشته معماری و سایر رشته‌های هنرهای تجسمی بر خوردار است و ابزار ‏مناسبی برای خلق و بیان ایده ها می باشد.‏

راندو عبارت است از ارائه محصول نهایی به صورتی که بتوان با استفاده از راندو کردن به برقراری ارتباط بین مخاطب و طرح مورد نظر پرداخت. قرار دادن فیگور های انسانی و درختان متناسب با فضا و سایه افکنی و نور پردازی در راندو کردن و ارائه طرح هایی برای دکوراسیون داخلی و خارجی در راندو کردن میتواند انجام شود.

هدف دوره:

- آموزش نحوه ارائه آثار در قالب طراحی دست آزاد، تقویت و نزدیک نمودن رابطه ذهن و دست در ارائه طرحهای معماری؛

- تقویت نگاه معماران در ارائه آثار از دیگر اهداف برگزاری این دوره میباشد؛

- افزایش مهارت علمی فراگیران و دانشجویان در نحوه ارائه آثار؛

تقویت نگاه خلاق و ارائه معمارانه تر آثار.

سرفصل:

  • طراحی دست آزاد با تکیه بر اصو ل پرسپکتیو
  • اسکیس و کروکی
  • ارائه آثار در قالب اسکیس و راندو
  • ارائه آثار و روش ارائه بهتر نقشه ها (شیت بندی و پرداخته)

مدت دوره:

نظری: ۰ ساعت عملی: ۱۳۵ ساعت جمع: ۱۳۵ ساعت