آشنایی با تجهیزات اتاق عمل و CSR

آشنایی با تجهیزات اتاق عمل و CSR

معرفی دوره :

این دوره برای آشنایی پرسنل بخش اتاق عمل و بیمارستان‌ها و اتاق عمل‌های سرپایی کلینیک‌های درمانی برگزار گردیده و فراگیران در طول دوره با تجهیزات دارای کاربرد در اتاق عمل، استرلیزه و بسته بندی آنها آشنا می‌گردند.

هدف دوره:

آشنایی و توانمندسازی مخاطبین با تجهیزات اتاق عمل

سرفصل:

  • آشنایی با محیط اتاق عمل
  • آشنایی با کاربرد کامپیوتر در اتاق عمل (سیستم عامل- word )
  • آشنایی با اختصارات و اصطلاحات اتاق عمل
  • آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل
  • آشنایی با اتاق استریلیزاسیون و ضد عفونی CSR
  • اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
  • اصطلاحات, منابع آلودگی, اصول کاربرد
  • ضدعفونی و استریل کردن

مدت دوره:

نظری: ۴۳ ساعت عملی: ۵۷ ساعت جمع: ۱۰۰ ساعت