جوشکاری قوس الکترودی روکشدار SMAW

جوشکاری قوس الکترودی روکشدار SMAW

معرفی دوره :

جوشکاری یکی از فعالیت های اصلی و پایه بسیاری از صنایع بوده و با توجه به پیشرفت کشورهای درحال توسعه همچون ایران، این نیاز بیشتر دیده می شود. چنین دوره هایی در سطوح مقدماتی و پیشرفته در داخل و خارج از کشور برگزار می گردد.

هدف دوره:

 • آشنایی هنرجویان و فراگیران با فرآیند و الزامات جوشکاری بر روی پلیت و رعایت استاندارد در محیط های کاری.

سرفصل:

 • آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت محیط کار و پیشگیری از حوادث
 • ابزارشناسی و آشنایی با فلز کاری عمومی
 • شناخت اصول برشکاری و روشهای متداول آن
 • شناخت اصول سنگ زنی و برشکاری با دستگاه سنگ فرز و توانایی انجام کار
 • آشنایی با تعاریف جوشکاری و انواع روشهای جوشکاری
 • شناخت انواع دستگاههای جوشکاری و تجهیزات آن
 • آشنایی با انواع فلزات و شناخت مواد مصرفی در جوشکاری برق
 • آشنایی با نقشه خوانی، شناخت علائم اختصاری جوشکاری و شناخت - WPS PQR
 • شناخت فرآیندهای جوشکاری با گاز محافظ و محاسن آن انواع گازهای محافظ
 • آشنایی با سیستم های خ نک کننده، سیستمهای پالس و فرکانس بالا
 • توانایی ایجاد قوس الکتریکی و حفظ پایداری آن بر روی پلیت در وضعیتهای مختلف
 • شناخت عیوب و ناپیوستگی های موجود در جوش

مدت دوره:

نظری: ۴۷ ساعت عملی: ۱۵۳ ساعت جمع: ۲۰۰ ساعت