دوره آموزشی زبان فرانسه

معرفی دوره :

زبان فرانسه با گذشته اي غني و برجسته در زمينه هاي ادبي و فرهنگي از ديرباز مورد توجه دانش پژوهان و محققان بوده است. در دهه هاي اخير گستردگي مراكز دانشگاهي در كشور فرانسه، خيل عظيمي از جوانان كشورمان را به سوي خود كشانده و هم اكنون بسياري از دانشجويان كشورمان در اين مراكز به كسب علوم مختلف مشغول هستند. از طرفي، بسياري از منابع اصلي علوم، به زبان فرانسه نگاشته شده است كه استفاده از آنها چه در سطح كلان و چه در سطح خرد، مستلزم دانستن اين زبان است.

هدف دوره :

هدف اين دوره آموزش مهارت هاي چهارگانه زبان فرانسه (گفتار، شنيدار، نوشتار و خواندن) با تأكيد ويژه بر مکالمه است.

شرایط پذیرش:

اين دوره آموزشي براي نوجوانان و بزرگسالان برگزار مي شود. لازم است داوطلبين در صورت برخورداري از زمينة قبلي آموزش زبان فرانسه، در آزمون ورودي شركت كرده و از سطح مربوطه به ادامه آموزش بپردازند.

مدت دوره :

دوره زبان فرانسه شامل 480 ساعت آموزشي است كه طي 12 ترم 40 ساعته برگزار ميگردد.

ساختار دوره:

ABBR

LEVEL

BOOK

TERM

E1

Elementary 1

Le Nouveaux Taxi 1: Unité 1, 2, 3

Grammaire en dialogues (Niveau grand

débutant): 18, 13, 14, 17, 20, 29

Vocabulaire en dialogues (débutant): 1, 2, 3, 5,

8, 9, 13, 14, 15, 18

1

E2

Elementary 2

Le Nouveaux Taxi 1: Unité 4, 5, 6

Grammaire en dialogues (Niveau grand

débutant): 4, 6, 7, 8, 10, 1416, 2228

Vocabulaire en dialogues (débutant): 3, 4, 10,

11, 20, 23

2

 

E3

Elementary 3

Le Nouveaux Taxi 1: Unité 7, 8, 9

Grammaire en dialogues

(Niveau grand débutant): 9, 30, 31,32

Vocabulaire en dialogues (débutant) 13, 18, 19,

22

3

 

E4

Elementary 4

Expression Orale I

4

PI1

Pre-Intermediate 1

 

Le Nouveaux Taxi 2: Unité 1, 2, 3

Grammaire en dialogues

(Intermédiaire): 6, 8, 10, 16, 17, 24

Vocabulaire en dialogues (Intermédiaire): 3, 510,

1317, 22, 23, 25

5

 

PI2

Pre-Intermediate 2

Le Nouveaux Taxi 2: Unité 4, 5, 6

Grammaire en dialogues (Intermédiaire): 3, 4,9, 27, 32

Vocabulaire en dialogues (Intermédiaire): 3, 7,11

1618, 20, 23

6

 

PI3

Pre-Intermediate 3

Le Nouveaux Taxi 2: Unité 7 8, 9 Grammaire en dialogues (Intermédiaire): 7, 13, 2023, 25, 26, 28, 29, 31

Vocabulaire en dialogues (Intermédiaire): 6, 10,

19, 20, 22

7

 

PI4

Pre-Intermediate 4

Expression Orale II

8

I1

Intermediate 1

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 1, 2, 3

9

I2

Intermediate 2

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 4, 5, 6

10

I3

Intermediate 3

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 7, 8, 9

11

I4

Intermediate 4

Le Nouveaux Taxi 3: Unité 10, 11, 12

12

I5

Intermediate 5

Expression Orale III

13

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800