طراحی لباس

معرفی دوره :

همۀ ما بخشــی از ســاعات روزمرة خود را به هنر اختصــاص می دهیم؛ فعالیت هایی مثل انتخاب لباس، مشاهدة آثار هنري، دیدن فیلم یا فعالیت هاي دیگر. هر فردي در انتخاب لباس خود ســـلیقۀ خاصـــی را به کار می گیرد و با توجه به نوع کاربرد آن، جنس، طرح و رنگ خاصـی را در نظر می گیرد. با توجه به اهمیت طراحی لباس در شـرایط زمانی کشور ایران، لازم است بیش از پیش به این مقوله پرداخته شود.

هدف دوره :

- آشنایی فراگیران با مقولۀ طراحی لباس و شناختن البسۀ تاریخی و محلی ایران زمین؛

- ایجاد توانایی در طراحی اندام به صورت مطلوب و انجام تکنیکهاي رنگی مختلف در طراحی لباس؛

- آشنایی فراگیران با عیوب مختلف اندام و انتخاب طرح مناسب جهت پوشاندن و یا تخفیف آن معایب؛

- آشـنایی فراگیران با تأثیرات بصري خطوط، فرم، رنگ و .... بر روي اندام و در نهایت ارائه طرحی که از نظر خلاقیت بصري داراي توازن و تعادل باشد.

سرفصل :

· مبانی طراحی لباس(طراحی عمومی)

· آشنایی با کاربرد ابزار و مواد رنگی در طراحی لباس

· شناخت و بررسی اندام و تاثیرات بصری در طراحی لباس

· خلاقیت و نوآوری در طراحی لباس

 

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

20

100

120

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800