دوره آموزشی زبان روسي

معرفی دوره :

با توجه به واقع شدن كشورمان در مجاورت كشور روسيه و روابط ديرينة فرهنگي، اقتصادي و سياسي با اين كشور و توان بالاي علمي دانشگاه هاي روسي زبان، به خصوص در رشته هاي علوم انسداني و فني از يك سو و جايگاه زبان روسي در كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق از سوي ديگر، شمار علاقمندان به فراگيري زبان روسي هر ساله در حال افزايش است و همين امر برگزاري دوره آموزش زبان روسي را ضروري مي نمايد.

هدف دوره :

هدف اين دوره آموزش مهارت هاي چهارگانه زبان روسي (گفتار، شنيدار، نوشتار و خواندن ) با تأكيد ويژه بر مکالمه اين زبان است.

شرایط پذیرش:

اين دوره آموزشي براي نوجوانان و بزرگسالان برگزار مي شود. لازم است داوطلبين در صورت برخورداري از زمينة قبلي آموزش زبان روسي ، در آزمون ورودي شركت كرده و از سطح مربوطه به ادامه آموزش بپردازند.

مدت دوره :

دوره زبان روسی شامل 480 ساعت آموزشي است كه طي 12 ترم 10 هفته اي برگزار ميگردد.

ساختار دوره:

ترم

کتاب

سطح

1

 

راه روسيه 1 :صفحات 1- 95

تمرینات زبان روسي: صفحات 1- 30

مقدماتی 1

2

راه روسيه 1 :صفحات 96- 198

تمرینات زبان روسي: صفحات 30-60

مقدماتی 2

3

راه روسيه 1 :صفحات 199-306

تمرینات زبان روسي: صفحات 60- 90

مقدماتی 3

4

راه روسيه 2 :صفحات 3- 72

تمرینات زبان روسي: صفحات 90- 120

پیش متوسط 1

5

راه روسيه 2 :صفحات 73-149

تمرینات زبان روسي: صفحات 121-150

پیش متوسط 2

6

راه روسيه 2 :صفحات 150- 211

تمرینات زبان روسي: صفحات 180-150

پیش متوسط 3

7

راه روسيه 3 :صفحات 63-3

تمرینات زبان روسي: صفحات 210-181

متوسط 1

8

راه روسيه 3 :صفحات 123-64

تمرینات زبان روسي: صفحات 240-211

متوسط 2

9

راه روسيه 3 :صفحات 200- 124

تمرینات زبان روسي: صفحات 270-241

متوسط 3

10

راه روسيه 4 :صفحات 65-3

تمرینات زبان روسي: صفحات 300-271

بررسي همه جانبه متون روسي: صفحات 30- 16

پیشرفته1

11

راه روسيه 4 :صفحات 66-121

تمرینات زبان روسي: صفحات 301-340

بررسي همه جانبه متون روسي: صفحات 31-45

پیشرفته2

12

راه روسيه 4 :صفحات 123-182

بررسي همه جانبه متون روسي: صفحات 45-90

پیشرفته3

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800