رشتی دوزي

معرفی دوره :

با توجه به اهمیت هنرهاي سـنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، برگزاري دوره هاي آموزشـی در زمینه رشـته هاي مختلف صـنایع دستی از جمله آشنایی با رودوزي هاي سـنتی که یکی از مهمترین رشـته هاست، مورد لزوم می باشد. رشتی دوزي (قلاب دوزي گیلان) یکی از قدیمیترین شـاخه هاي رودوزي هاي سـنتی ایران است که با توجه به قدمت بسیار و تنوع نقش و طرح آن، آموزش آن ضروري به نظر می آید.

هدف دوره :

- آشنایی با مبانی نظري رشتی دوزي؛

- شناخت پیشینه ي دوخت هاي رشتی دوزي؛

- آموزش تخصصی رشتی دوزي.

سرفصل :

· آشنایی با تاریخچه انواع رودوزي ها در ایران؛

· شــناخت تاریخچه انواع رودوزيها در نقاظ مختلف ایران و آشــنایی کلی با رودوزيهاي استانهاي مختلف و تفاوتها و تشابهات آنها و... ؛

· آشنایی با تاریخچه قلاب دوزي گیلان (رشتی دوزي)؛

· معرفی مواد و ابزار لازم؛

· آموزش رشـتی دوزي و تکنیک هاي مختلف آن، طریقه شـستن و اتو کشی آن؛

· کاربرد رشتی دوزي در موارد مختلف و خلاقیت در آن.

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

04:00

11:00

15:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800