الگوسازي و دوخت عمومی

معرفی دوره :

در دنیاي امروز نقش لباس و زیبایی فرد و تاثیر آن در شــخصــیت و برازندگی و نشــان دادن فرهنگ، سـنت، آداب و رسـوم، ملیت، مذهب، سرزمین، مکان، زمان اهمیت بیشتري پیدا کرده و از تاثیر دنیاي مد هم بی بهره نمانده است. دوخت لباس نیز با پیشرفت علوم و فنون و تکنیک همگام شده و روشهاي ساده اولیه دوخت و تهیه لباس تقریبا مطرود شده است. اگرچه طراح لباس با توجه به نیاز جامعه و رعایت شخصیت اجتماعی و فرهنگی افراد و با دقت و ذوق و سـلیقه لباسـی را طراحی میکند که از همه جهات مورد پسـند جامعه قرار گیرد، اما باید قادر به رسـم الگو و ساخت آن بدون عیب و نقص و دوخت لباس نیز باشد،. نقاش میتواند لباس زیبایی را طراحی کند که از نظر تکنیک نقاشــی بی عیب و نقص باشــد اما آیا قادر است طرح خود را نیز به مرحله اجرا در آورد و آیا معانی خاص خطوط مختلفی را که در روي طرح یک لباس رسم کرده به خوبی میداند. در این دوره آموزشــی هنرجو تمام تکنیک هاي طراحی دوخت و الگو وســازي و دوخت را به صــورت تخصصی آموزش میبیند.

هدف دوره :

- آموزش شیوه هاي کاربرد برش الگو و آماده سازي الگو براي برش؛

- آشـنایی تکنیک هاي دوخت براي هر لباس که نقش مهمی را ایفا میکند و از سوي دیگر با روشهاي رسـم الگو در کشـورهایی که در زمینه تولید پوشـاك و صـادرات آن موف هستند آشنا شود و اطلاعات کافی در مورد شیوههاي دوخت نیز کسب نماید.

سرفصل :

· الگوسازي دامن

· الگوسازي انواع شلوار

· الگوسازي انواع بلوز و کت بهاره

· انتقال پنس

· الگو سازي انواع مانتو و پالتو

· الگوسازي انواع پیراهن

 

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

55:00

125:00

180:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800