طراحی فضاهای مسکونی (اجرای دکوراسیون داخلی)

معرفی دوره :

امروزه ابعاد فضاهاي داخلي واحدهاي مسکوني به طور كلي و به خصوص براي اقشار معيني از جامعه ميل به كاهش كرده است. با كوچک شدن مسکن، بسياري از نيازهاي جاري زندگي، امکان تجلي در فضاي محدود خصوصي واحد مسکوني را نمي يابند و طبيعي است كه به بيرون از اين فضا سرريز شوند. همينجاست كه طراحي فضاي نيمه خصوصي و خصوصي خانه اهميت و كاركرد جدي خود را مي يابند. اين فضاها در مجموعه هاي مسکوني كوچک مي بايد از حداكثر امکانات برخوردار شوند و اين دوره آموزشي در اين راستا تعريف شده است.

هدف دوره :

- آشنایی فراگیران با تکنیکهاي رنگ، پتینه و چوب در طراحی دکوراسیون فضاهاي مسکونی؛

- آشنایی فراگیران با چگونگی نورپردازي محیطهاي مسکونی؛

- آشنایی فراگیران با کلیات مهندسی عوامل انسانی در فضاهاي مسکونی.

سرفصل :

· کارگاه دکور

· طراحی به کمک کامپیوتر

· مهندسی عوامل انسانی در فضاهاي مسکونی

· پروژه چیدمان فضاهاي مسکونی

· روند مدیریت پروژه

مدت دوره :

نظری

عملی

جمع

160:00

160:00

320:00

 


اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800