دوره آموزشی زبان انگليسي بزرگسالان

English Language for Adults

معرفی دوره :

گسترش ارتباطات و ضرورت برقراري روابط ميان ملل مختلف، اهميت فراگيري زبان هاي خارجي را بيش از پيش اجتناب ناپذير ساخته است. از سوي ديگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژي و صنعت، برنامه ريزان را برآن داشته است كه در تربيت افراد متخصص و كارآمد چارچوبي مدون و مشخص را به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي زبان هاي خارجي به ويژه زبان انگليسي در نظر گيرند. از اين رو برگزاري دوره زبان انگليسي بزرگسالان براي پاسخگویي به نياز موجود در جامعه ضروري به نظر مي رسد.

هدف دوره :

هدف اين دوره آموزش مهارت هاي چهارگانه(شنيداري، گفتاري، نوشتاري و خواندن ) زبان انگليسي از سطح مبتدي تا پيشرفته است.

شرایط پذیرش:

اين دورة آموزشي براي بزرگسالان برگزار مي شود. لازم است داوطلبيني كه از زمينه قبلي آموزش زبان انگليسي برخوردارند، در آزمون تعيين سطح كتبي و شفاهي شركت كرده و بر اساس نتيجه آزمون، در سطح آموزشي مورد نظر شركت نمايند.

مدت دوره :

شامل 15 ترم 40 ساعته و در مجموع در برگيرنده 600 ساعت آموزشي است كه از سطح مقدماتي تا پيشرفته را پوشش مي دهد.

لازم به يادآوري است در صورت نياز، گروه هاي آموزشي واحدها مي توانند يك ترم پايه به ساختارهاي فوق اضافه نمايند.

ساختار دوره زبان انگليسي بزرگسالان :


ABBR

LEVEL

BOOK

TERM

F1

Fundamentals 1

Fundamentals A: Units 1 – 4

1

F2

Fundamentals 2

Fundamentals A: Units 5 – 7 & Fundamentals B: Units 8 & 9

2

F3

Fundamentals 3

Fundamentals B: Units 10 – 14

3

E1

Elementary 1

Top Notch 1A

4

E2

Elementary 2

Top Notch 1B

5

PI1

Pre-Intermediate 1

Top Notch 2A: Units 1 – 4

6

PI2

Pre-Intermediate 2

Top Notch 2A: Unit 5 & Top Notch 2B: Units 6 – 8

7

I1

Intermediate 1

Top Notch 2B: Units 9 & 10 & Top Notch 3A: Units 1 & 2

8

I2

Intermediate 2

Top Notch 3A: Unit 3 – 5 & Top Notch 3B: Unit 6

9

I3

Intermediate 3

Top Notch 3B: Units 7 – 10

10

UI1

Upper- Intermediate 1

Summit 1A: Units 1 – 4

11

UI2

Upper-Intermediate 2

Summit 1A: Unit 5 & Summit 1B: Units 6 – 8

12

UI3

Upper-Intermediate 3

Summit 1B: Units 9 & 10 & Summit 2A: Units 1 & 2

13

A1

Advanced 1

Summit 2A: Units 3 – 5 & Summit 2B: Unit 6

14

A2

Advanced 2

Summit 2B: Units 7 – 10

15


اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800