سرفصل دوره فن بیان و آئین سخنوری

  • اصول و مبانی فن بیان و سخنرانی

1. جایگاه پیام در زندگی بشر و سخنوری در پهنه تاریخ
2. موقعیت های سخن گفتن رسمی و غیر رسمی

3. سخنرانی یک رسانه قدرتمند

4. پیامدهای ضعف در سخنرانی
5. انتخاب سبک و شیوه سخنرانی
6. دستاوردها و مزایای مهارت در سخنرانی
7. پیش نیازهای یک سخنرانی اثر بخش

  • صدا، ارتباط و سخنوری

1. پرورش صدا
2. تشخیص ریتم و لحن در متن و چگونگی ارزش گذاری آن بر روی کلمات
3. شناخت آوازهای بلند و بکارگیری آن
4. سرعت صدا و شنیدن صداها
5. کاربرد درست کلمات از لحاظ دستوری و نگارش
6. صدای شما در برابر جمع و نارسایی های آن

  • طراحی ارتباط و تولید پیام اثر بخش

1. طراحی ارتباط ، تعیین و تدوین هدف های پیام
2. سنجش ویژگیهای مخاطبان

3. شکل دادن به محتوای پیام
4. گزینش مجرای ارتباطی

5. تامین و کسب منابع مورد نیاز
6. حذف کاستی های پیام و ارسال آن
7. پنج گام اصلی در مجرای سخنرانی و ارتباط موثر

  • طراحی پیام با واژه ها

1. کسب اطلاعات از موضوع ، گردآوری و آماده سازی محتوای سخنرانی
2. قواعد سخن گفتن
3. درباره چه چیزی سخن بگوییم
4. استفاده از اقناء و برهان سازی

  • موضوع،هدف و مخاطب سخنرانی

1. انتخاب موضوع و عنوان سخنرانی
2. موقعیت و سازمان سخنرانی
3. هدف های سخنرانی : چرا سخنرانی می کنیم

4. ارزیابی و شناخت مخاطب
5. گونه شناسی مخاطبان و شنوندگان
6. تشخیص حالت های روحی مخاطبان
7. آغاز و پایان اثر بخش

  • پیام های غیرکلامی در ارتباطات شفاهی

1. چشم انداز عمومی ارتباط غیرکلامی
2. برخی ویژگیهای ارتباط غیرکلامی
3. مجراهای ارتباط غیرکلامی
4. پیام رسانی بدنی

5. رفتارهای فاصله ای (مجاورتی)
6. ارتباط آوایی(فرازبانی)

7. پیش بینی حالت های روحی مخاطبان
8. چگونگی وضعیت ظاهری و بهبود آن
9. تفاوتهای فرهنگی رفتارهای غیرکلامی

  • ویژگیها و توانمندی های یک سخنران موفق

1. توجه به ویژگیهای شخصی(صدای خوب ،آراستگی و حافظه خوب)
2. آغاز سخن خوب و قوی
3. قدرت جلب اعتماد

4. صداقت و جامعیت در بیان

5. شناخت و تحلیل مخاطب
6. بهره گیری مطلوب از ارتباط غیر کلامی

7. سایر ویژگی ها

  • ارتباط شفاهی و فن آوری

1. سخنرانی و فن آوری
2. آشنایی با سالن

4. سازماندهی برنامه زمانی
5. استفاده از ابزار دیداری

6. استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی در ارائه سخنرانی
7. فن میکروفن
8. تلفن،صدای نزدیک از راه دور

مدت کل دوره :40 ساعت


اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800