عکاسی دیجیتال

معرفی دوره :

عکاسـی در جهان امروز آنچنان در زندگی فردي و اجتماعی انسـان ها تنیده شـده است که گویی حتی یک روز جهان امروز را بدون عکس و محصـولات عکاسی نمی توان تصور کرد. کاربرد گسترده این پدیده در دنیاي امروز که روابط غیرکلامی جایگاه ویژهاي را به خود اختصاص داده و موجب تسریع در برقراري ارتباط شـده ، بیان تصـویري از ارزش قابل توجهی برخوردار است. بخشی از بار این نوع بیان را عکس به دوش میکشد. امروزه عکاسی در شکل هاي بیانی متفاوت خود (عکاسی خبري، جنگی، هنري، تبلیغاتی و...) به عنوان ابزاري قوي و کارآمد جهت ارائه و شــکلگیري اندیشــه هاي اجتماعی و فرهنگی درآمده اسـت. در عرصه هاي اطلاع رسانی، مستندسازي، علمی، پژوهشی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و آموزش هاي پایه و تخصصی را در این عرصه انکارناپذیر ساخته است.

هدف دوره :

- آشنایی با اصول و مبانی عکاسی

- آشنایی با انواع دوربین و وسایل عکاسی

- آشنایی با لنزها و فیلترها

- آشنایی با اصول و مبانی تجزیه و تحلیل عکس

- آشنایی با عکاسی استودیویی، طبیعت، پرتره، معماري و ..

سرفصل :

· عکاسی پایه

· مبانی هنرهاي تجسمی در عکاسی

· عکاسی پیشرفته

· مبانی نور و رنگ در عکاسی

· تجزیه و تحلیل و نقد عکس

مدت دوره :

نظری

عملی

جمع

05:00

59:00

640:00

 


اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800