دوره چگونگی بهره مندی از معافیت های مالیاتی

معرفی دوره :

اطلاع و آگاهي از معافيت هاي مالياتي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين مربوطه موجبات افزايش انگيزه سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال و بالتبع افزايش توليد ملي را فراهم مي نمايد. موضوع ماليات و مخصوصاً ماليات هاي تكليفي و ضمانت اجراي قانوني براي ماليات هاي تكليفي و اينكه در صورت عدم اطلاع از قوانين و مقررات مالياتي و به خصوص عدم اطلاع از فعاليت هاي مالي موجب مي شود تا بسياري مواقع ادارات مالياتي براي مطالبه و وصول ماليات حساب هاي بانكي اشخاص را بلوكه كنند و از آنها معادل بدهي مالياتي برداشت نمايند. تلفن هاي محل كار آنها را قطع و مديران مربوطه را با ممنوع الخروج كردن و بسياري اقدامات ديگر كه قانون گذار به آنها اجازه داده است در مضيقه و تنگنا قرار دهند. كه يكي از مهمترين دلايل اين عصر به آشنايي ناكافي و حتي فقدان آگاهي افراد و دستگاه هاي ذيربط به موضوع بر مي گردد.

هدف دوره :

آشنايي با ظرايف قانوني پيرامون معافيت از ماليات ها

استفاده از فرصت هاي قانوني جهت حمايت از سرمايه گذاران و شركت هاي دولتي و خصوص

سرفصل :

كليات و تعاريف ماليات بر درآمد:

ماليات بر درآمد حقوق

ماليات بر درآمد مشاغل

ماليات بر درآمد املاك

ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي

ماليات بر درآمد اتفاقي است كه نحوه محاسبه و مطالبه و تشخيص درآمد مستند قوانين و مقررات مربوطه در اين مبحث مي گنجد

نحوه تنظيم دفاتر قانوني و اسناد مالي شركت ها:

اظهار نامه مالياتي

بررسی مواد94،95،96 قانون مالیاتهای مستقیم

آيين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني

موارد و شرايط معافيت هاي مالياتي:

انواع معافيت هاي مالياتي

بررسي شرايط خودداري از معافيت هاي مالياتي

هزينه هاي قابل قبول مالياتي و استهلاك:

تقسيم بندي هزينه هاي از منظر قانون ماليات ها

آيين نامه هزينه هاي قابل قبول و بررسي مندرجات آن

جدول استهلاكات مندرج در قانون ماليات ها

چگونگي حل اختلافات مالياتي:

موارد اختلاف مودي و مأمور مالياتي

مراجع حل اختلاف

بررسي مراحل اختلافات مالياتي پس از ابلاغ:

مراحل مختلف مالياتي پس از ابلاغ

مراجع حل اختلاف پس از ابلاغ

چگونگي مراحل دادرسي و مهلت هاي مقرر قانوني

تشويقات و جرايم مالياتي:

بررسي تشويقات قانوني و مصاديق قانوني آن

بررسي جرايم قانوني و مصاديق قانوني آن

مدت دوره : 23 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800