دوره آموزشی طرز تنظیم قراردادهای داخلی

معرفی دوره :

نيازهاي حقوقي ادارات و سطح ناكارآمد اطلاعات برخي مديران و كارمندان ادارات حقوقي سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها ضرورت برگزاري اين دوره را ايجاب مي نمايد.

هدف دوره :

ارتقاي دانش علمي و تخصصي فراگيران در جهت تنظيم قراردادها.

سرفصل :

مباني قراردادها:

تعريف قراردادها

انواع قراردادهاي داخلي

شرايط عمومي صحت قراردادها:

شرايط مال موضوع معامله و عمل موضوع معامله

شرايط طرفين معاملات

بررسي نقش اداره ها در انعقاد قراردادها

مواردي كه در قراردادهاي دولتي داخلي بايستي رعايت گردد

ميزان مسئوليت قراردادي و بررسي حدود جبران خسارات ناشي از قراردادها

آثار قراردادها و تعيين تعهدات قراردادي:

بررسي موارد فسخ قانوني و قراردادي

بررسي موارد انحلال قراردادها به واسطه فورس ماژور

بررسي نقش تغيير اوضاع و احوال در آينده قراردادها

بررسي نمونه هاي قراردادي كاربردي:

قرارداد پيمانكار

قرارداد بيع و انواع آن مانند بيع نسيه، بيع سلم و ...

قراردادهاي راجع به پرداخت يا تعيين ميزان خسارت

قراردادهاي فرعي و درجه دوم مانند مضاربه، انتقال قطعي مال، نشر

مدت دوره : 20 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800