برنامه نویسی اندروید

معرفی دوره :

اندروید ســیســتم عاملی اســت که Google براي تلفن هاي همراه و تبلت ها عرضــه میکند و با همکاري ده ها شــرکت بر روي دســتگاه هاي مبتنی بر اندروید قرار می دهد. اندروید بر پایه هســته لینوکس ساخته شده است و در بین سیستم عامل هاي همراه بیشترین استفاده را دارد.

هدف دوره :

- آموزش ساخت و توسعه ي اپلیکیشن هاي اندروید براي ورود به بازار کار

سرفصل :

· 1Java core

· نصب و آشنایی با محیط اندروید

· آشنایی با لایه UI اندروید

· آشنایی با Activity و circle Life

· ارتباط Activity و UI

· Intent ها و انواع آن

· Recycler View و Adapter

· کار با دیتابیس اندروید و فایل ها

· آموزش کار با فایل ها در اندروید شـــامل : ســـاخت ، حذف ،نوشتن و خواندن فایل

· ساخت یک دفترچه تلفن کامل با امکان درج ،حذف و تغییر مخاطب موردنظر

· Alarm Manager

· کار با انواع اعلان ها در اندروید

· فرگمنت ها

· Custom TextView & Custom EditeText

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

03:30

25:30

30:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800