تجارت الکترونیک

معرفی دوره :

در حال حاضر تجارت در اینترنت یکی از مکانیزم هاي قابل قبول در جهان تجارت است. با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات از یک سو و استفاده از راهکارها و فرصت هاي تازه از طریق تجـارت الکترونیـک از سوي دیگر، آشنایی مدیران، کارشناسان و دانش آموختگان با ابزارها و روش هاي جدید، امري ضـروري و اجتناب ناپذیر است.

هدف دوره :

- ارتقاي سطح علمی و مهارتهاي دانش آموختگان، مدیران و کارشناسان در تجارت از طریق اینترنت.

سرفصل :

· تعریف و مفاهیم تجارت الکترونیک

· پول الکترونیکی

· روشهاي پرداخت الکترونیکی و محیطهاي تجارت شبکه اي

· طراحی سایتهاي تجارت الکترونیکی در Web

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

12:00

12:00

24:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800