تدوین فیلمهاي مستند علمی- صنعتی و آموزشی

معرفی دوره :

با توجه به اینکه تاکنون در کشـور آموزش هاي ویژه تدوین فیلمهاي مسـتند علمی، صنعتی و آموزشی صورت نگرفته است، لذا برگزاري این دوره به رفع نیاز بسیاري از علاقمندان و مخاطبان می پردازد.

هدف دوره :

- ارتقاء و کیفیت آثار مستند علمی ، صنعتی و آموزشی؛

- ارائه شکلهاي هنري با بکارگیري تدوین در ساختار آن؛

- نمایشی کردن خطوط فنی تولید به فرمهاي هنري؛

- ارائه نقش مکمل در تحصیلات دانشگاهی و بهبود مهارتهاي تدوین در مستندسازي تصویري؛

- ارتقاء سطح آموزش تدوین فیلمهاي مستند علمی ، صنعتی و آموزشی به کاربران دوره؛

- همفکري و همیاري تدوینگران با کارگردان و دیگر عوامل مستندسازي.

سرفصل :

  • تعاریف تدوین (خطی و غیر خطی)
  • شــناخت شــکل فیلم (انواع نماها) و مراحل فیلمســازي و تدوین فیلمهاي علمی، صنعتی و آموزشی
  • شناخت انواع برش و کاربردهاي آن در تدوین فیلم هاي علمی،صنعتی و آموزشی
  • اصول اولیه تدوین، رافکات (cut rough )در فیلمهاي علمی،صنعتی و آموزشی
  • گرافیک تصویري (آشنایی با نرمافزار effect after )
  • اصول عملی و فنی تدوین و آموزش نرم افزار (edius-premiere)در فیلمهاي علمی، صنعتی و آموزشی

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

32:00

32:00

64:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800