نقاشی روی شیشه ویترای

معرفی دوره :

با توجه به اهمیت هنرهاي سـنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و بومی، و لزوم بکارگیري این هنرها در برگزاري دوره هاي آموزشـی در زمینه رشته هاي مختلف صنایع دستی از جمله آشنایی با نقاشی روي شیشه، فضاهاي امروزي در خور توجه میباشد.

هدف دوره :

- آشنایی کلی با اصول و کاربرد امروزي این هنر همراه با آموزش نقاشی روي شیشه و تکنیک هاي آن

سرفصل :

· آشـنایی با شـیشـه و جنسـیت هاي آن و رنگهاي مختلف و همنشینی درست آنها در نقاشی

· آموزش و تمرین خطوط مختلف با دورگیر

· آموزش دورگیري نقوش مختلف

· آموزش نحوه رنگ آمیزي و نقاشی روي شیشه

· آموزش تکنیک هاي رنگ گذاري

· آموزش نحوه تثبیت نقوش بر ظروف

مدت دوره :

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

03:00

22:00

25:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800