نورپردازی در معماری

معرفی دوره :

با عنایت به رشــد روز افزون توجه به طراحی معماري، معماري داخلی و نقش و جایگاه عوامل تأثیرگذار بر این مهم، بررســـی تأثیرات غیر قابل انکار نور، از جمله نور طبیعی و مصـــنوعی و آشـــنایی با نحوه نورپردازي از مقولات قابل توجه و از ضــروریات رشــته معماري باشــد. به بیان دیگر از آنجا که مبحث نورپردازي یکی از عوامـل تـأثیرگـذار در طراحی معماري، معماري داخلی و دکوراســـیون می باشـــد و همچنین با توجه به محدودیت در زمینه منابع علمی این رشـته ضـرورت ارائه یک دور ه آموزشی جامع در این زمینه به شدت احساس میشود.

هدف دوره :

- یادگیري نرم افزار نورپردازي dialux؛

- ایجاد توانمندي در زمینه تحلیل نوري و نورپردازي فضاهاي مختلف معماري؛

- شناخت کاربرد و شیوههاي بکارگیري نورهاي طبیعی و مصنوعی در محیطهاي معماري؛

- آشنایی با تجهیزات مورد نیاز نورپردازي در معماري؛

- نحوه محاسبه مقدار نور مورد نیاز در هر فضا اعم از خارجی و داخلی.

سرفصل :

· اصول نور طبیعی

· صول نور مصنوعی

· طراحی نورپردازي

· محاسبات نورپردازي

· آشنایی با نرم افزارهاي نورپردازي

· رنگ نور (نورهاي رنگی)

· سیستم هاي کنترل هوشمند و تجهیزات مرتبط

مدت دوره :

نظری

عملی

جمع

44:00

16:00

60:00

 

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800