پوششهاي اپوکسی ساده و سه بعدي در ساختمان

معرفی دوره :

تنوع مواد شیمیایی کفپوش پوشش دهنده سطح در بازار وعدم آشنایی علمی در کاربري انواع و چگونگی اجراي متناسب آن دلیل اصلی ضرورت تشکیل دوره براي مجریان این گونه پوشش ها میباشـد. از سـوي دیگـر آموزش افراد در این صنعت اغلب به صورت صرفاً تجربی بوده و آشنایی با اصول علمی انتخاب و اجـراي مواد پوشش دهنده صورت نمی گیرد که این خود دلیل عمرکوتاه پوشش هاي اجرا شده میباشد.

هدف دوره :

- آشنایی با انواع گوناگون مواد شیمیایی پوشش سطح.

- انتخاب نوع مناسب پوشش در صنایع ساختمان.

- آشنایی با مزایا و محدودیتهاي کاربردي انواع پوشش اپوکسی.

- اجراي درست پوشش اپوکسی با توجه به شرایط محیطی.

سرفصل :

· کلیات پوشش سطح

· پوششهاي نسل جدید سطح

· مشخصات و کاربردهاي پوششهاي اپوکسی

· مراحل اجرایی پوشش اپوکسی

· نکات مهم در اجراي پوشش اپوکسی

· آماده سازي یک نمونه سطح براي اجراي پوشش اپوکسی

· اجراي پوشش اپوکسی روي سطح نمونه

· نصب استیکر و اجراي پوشش نهایی

 

مدت دوره :

نظری: 5 ساعت       عملی: 7 ساعت        جمع: 12 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800