رِویت Revit

معرفی دوره :

نرم افزار Revit براي ایجاد مدلسازي اطلاعات یک سیستم طراحی و مستندسازي طراحی شده است و بـه منظور طراحی رســـم و رویه مورد نیاز در یک پروژه حرفه اي پیشـــنهاد می گردد. نرم افزار فوق از قويترین نرم افزارهاي طراحی معماري و نقشــه هاي ســاختمانی اســت که جهت طراحی 2 بعدي و 3 بعدي براي مهندسین، کاربرد فراوان دارد. نیاز جامعه امروزي به طراحی ها و زیباســـازي محیط هاي ســـاختمانی با توجه به پروژه هاي متعدد و متنوع ساختمانی، وجود نرم افزارهاي مختلف را جهت تسهیل در طراحی ضروري می نماید.

هدف دوره :

- آشــنایی با اصــول طراحی و ترســیم نرمافزار Revit و مدلســازي هوشــمند 2 و 3 بعدي به صــورت همزمان؛

- آشنایی با چگونگی طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه هاي اجرایی؛

- آشـــنایی با نحوه ي ارتباط این نرم افزار با نرم افزارهاي D Max 3 و AutoCAD به صـــورت ورودي و خروجی؛

- آشنایی با ساخت انیمیشن کامل از نماها و پلان هاي طراحی شده؛

- آشنایی با شیوه گرفتن هر گونه پلات و پرینت از هر سطح مقطعی؛

- آشنایی با قابلیت شیت بندي همزمان با مقیاسهاي مد نظر.

سرفصل :

  • ترسیم سریع نقشه های ساختمانی و اجرایی
  • ترسیم دو بعدی و سه بعدی نقشه ها به طور همزمان
  • جداول متره
  • تبدیل نقشه های فاز 1 به فاز 2
  • مطالعات اقلیمی
  • طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه های اجرایی

مدت دوره :

نظری: 0 ساعت           عملی: 40 ساعت            جمع: 40 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800