مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی

معرفی دوره :

سیستم مدیریت HSE به عنوان ابزاری مدیریتی جهت كنترل و بهبود مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست وكیفیت است. این سیستم مدیریتی با بررسی همزمان سه فاكتور مذكور، بستر مناسبی جهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت زیست محیطی، استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ایجاد می‌نماید. با توجه به تحقیقاتی كه تاكنون در این زمینه صورت گرفته ، توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای و رعایت این اصول، نقش زیادی در كاهش زیان های اقتصادی واحدهای صنعتی داشته است. چرا كه با كاهش حوادث، احتمال آسیب دیدن تجهیزات و ایجاد خسارات مالی كاهش یافته و كاهش لطمات جانی نیز رخ خواهد داد. بروز هر حادثه حتی خیلی كوچك زیانهایی را در بردارد كه به دو گروه زیان های مستقیم یا نمایان و زیان های غیر مستقیم یا پنهان طبقه بندی می شوند.

هدف دوره :

- آشنایی با رعایت ایمنی و در كل الزامات HSE در سطح پروژه ها، به خصوص عمرانی.

سرفصل :

  • تشریح جایگاه HSE ( ایمنی ،بهداشت ، محیط زیست ) در کارگاه های ساختمانی
  • ضرورت و الزام پیمانکاران در پرداختن به HSE در کارگاه های ساختمانی
  • HSE در مراحل اجرائی ( مناقصه ـ تجهیز کارگاه و اجراء و برچیدن کارگاه )
  • آشنائی با قوانین و مقررات HES در طرح های عمرانی و ساخت و سازهای شهری
  • بررسی دستورالعمل های اجرائی ؛ آئین نامه های ایمنی امور پیمانکاری
  • آشنائی با مراحل استقرار سیستم مدیریت HSE در شرکت های پیمانکاری
  • نمایش تصاویر ؛ گزارش ، فیلم های آموزشی مرتبط با HSE ( ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ) و کار گروهی

مدت دوره :

نظری: 30 ساعت       عملی: 20 ساعت        جمع:50ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800