مدیریت دفتر فنی پیمانکاری

معرفی دوره :

دفتر فنّی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مرکز مورد نیاز پروژه می‌باشد. و در اصل می‌توان گفت که دفتر فنّی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنّی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود چون با ضعف یا نبودن دفتر فنّی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی- تهیه دستورکارها و صورتجلسه‌های به موقع - صورت برداری ازکارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کارکرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام نمی‌شود و همه اینها لطمات جبران نابذیری به پروژه وارد می‌کند لذا بایستی به اهمیّت دفتر فنی توجه کامل نمود.

هدف دوره :

- آشنایی با دفتر فنّی و وظایف آن ها در پروژه‌های عمرانی

سرفصل :

 • قسمت اول: چگونگی فرایند تهیه و تائید مصالح مصرفی پروژه
 • بررسی عملکرد تیم نظارت و کنترل تیم های اجرائی
 • شیوه نامه کنترل کیفی و چگونگی اخذ مجوزهای اجرائی
 • مکاتبات فنی ، حقوقی ؛ اداری در پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای شهری
 • قسمت دوم : شرح وظایف امور قراردادی دفتر فنی پیمانکاری
 • مدیریت پیمانکاران فرعی
 • مستند سازی فنی و مهندسی و مدیریت اسناد و مدارک پروژه
 • کنترل بهره وری مواد و مصالح
 • کنترل عملیات اجرائی
 • تشریح چکونگی تهیه صورتجلسات و صورت وضعیت پروژه
 • تهیه گزارشات کارگاهی

مدت دوره :

نظری: 50 ساعت       عملی: 100 ساعت       جمع: 150 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800