اصول مستندسازی تخصصی وتهیه شناسنامه فنی پروژه های عمرانی

معرفی دوره :

مستند سازي، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداري و نگهداري را، با تحلیل و ارزیابی مربوط، نشان می دهد. در مدت اجراي پروژه وقایع و رویدادها، ابتکارها، خلا قیت ها، تنگناها و مشکلات فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق می افتد و براي هریک راه حل ها و تدابیري اتخاذ می شود. چنانچه این تدابیر مستند شوند، کمک مؤثري به پرهیز از دوباره کاري و تجربه گرایی در اجراي طرح ها و پروژهها می شود.

هدف دوره :

- آشنایی با اصول مستندسازی تخصصی و تهیه شناسنامه فنی در پروژه های عمرانی

سرفصل :

  • آشنائی با کاربرد و مزایای مستندسازی
  • آشنائی با شیوه های مختلف مستند سازی
  • آشنائی با پیاده سازی یرنامه مستند سازی
  • آشنائی با تعاریف و مفاهیم و درک سند های اداری و فنی
  • انواع مستند سازی و کاربردهای آن و کاربرد آن در نظم بخشیدن به مدارک
  • مستند سازی در مدیریت دانش
  • مستند سازی در نقش سازماندهی به اسناد و مدارک ( اداری )
  • روش های اجرائی و تعیین استراژی مستند سازی فنی
  • بررسی چک لیست های فنی و شناسنامه ساختمان و آشنائی با آن
  • مقررات ملی ساختمان - پیوست های مبحث دوم

مدت دوره :

نظری: 35 ساعت     عملی: 10 ساعت       جمع: 45 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800