شناخت و کاربرد عملی دستگاه GPS

معرفی دوره :

توانــایی هــا و قابلیــت هــاي گســترده GPS طیــف متنــوعی از کاربردهــاي آن را فــراهم آورده اســت. کاربرد در نقشه برداري، کوهنوردي، شکار، ماهیگیري، اکتشافات، معدن، طرحهـاي تحقیقـاتی و... بخشـی از زمینه هاي استفاده از GPS است.

هدف دوره :

- آشنایی با انواع دستگاههاي GPS هاي دستی و حرفه اي.

- آشنایی با نرم افزار MapSource

سرفصل :

· کاربردهاي GPS معرفی اجزا

· معرفی صفحات گوناگون دستگاه GPS

· تشریح کاربرد عملی دستگاه GPS

· آشنایی با نرم افزار MapSourc

مدت دوره :

نظری: 10 ساعت عملی: 20 ساعت جمع: 30 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800