نرم افزارArcGIS (مقدماتی و پیشرفته)

معرفی دوره :

سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی (GIS) مجموعهاي از سخت افزار، نرم افزار و داده هاي جغرافیایی بـه منظـور گردآوري،ذخیره سـازي، بازیـابی، طبقـه بنـدي و تجزیـه و تحلیـل اطلاعـات مکـانی هسـتند. نـرم افـزار ArcGIS، مدیریت، برنامه ریزي و تصمیم گیري ها را در زمینه مرتبط با اطلاعات مکانی و جغرافیایی بهبود می بخشد.

هدف دوره :

- افزایش مهارت فنی در راستاي ایجاد، راه اندازي و به کارگیري سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سرفصل :

  • سیستم هاي تصویر و ژئوکد کردن داده ها
  • ورود داده ها و ویرایش
  • پردازش زمین
  • آنالیز فضایی

 

مدت دوره :

نظری: 8 ساعت       عملی: 22 ساعت       جمع: 30 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800