دوره جامع و کاربردی منشي گری پزشكي

معرفی دوره :

با توجه به عدم آشنايي كافي منشي مطب ها، كلينيك و مراكز بهداشتي درماني با شرايط خاص محيط هاي درماني و همچنين همسو بودن فعاليت ها و وظايف منشي هاي موجود در مطب ها و ساير مراكز درماني و لزوم آشنايي آنان با نحوه برخود با بيماران و كنترل محيط به هنگام مواجه با مشكلات اجرايي علاوه بر مسايل عاطفي، روحي و رواني و شرايط خاص، آشنايي كامل دانش فني و شيوه هاي تخصصي كار در اين مراكز قبل از اشتغال به كار ضروري است.

هدف دوره :

آشنايي و توانمندسازي فراگيران با منشي گري پزشكي

سرفصل :

· اصول پايه مديريت دفتري

· اصول پايه مديريت دفتر

· كليات و مفاهيم منشي گري

· منشي گري مفاهيم و كليات

· امور دفتري

· ارتباطات مديريت

· مشتري مداري

· مديريت شرايط خاص

· تجهيزات دفتري و كامپيوتر

· مديريت دفتري پزشكي

· پزشكي دفتري مديريت

· ارتباطات در محيط هاي بهداشتي درماني

· مفاهيم، امر بهداشتي درماني در منشي گري پزشكي

· تجهيزات كاربردي پزشكي در منشي گري محيط هاي درماني

· پروژه و تحقيق

 

مدت دوره :

نظری: 56 ساعت     عملی: 32 ساعت     جمع: 88 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800