تربيت نيروی پذیرش در آزمایشگاه تشخيص طبي

معرفی دوره :

از آنجا كه در آزمايشگاه هاي سطح كشور پذيرش افرادي جهت جواب دهي آزمايشات توسط افرادي صورت مي گيرد كه اطلاعاتي در خصوص آزمايشگاه ها، ايمني و قوانين بيمه ندارند، كارگاه آموزشي مذكور مي تواند در پيشبرد اين امر موثر واقع شود.

هدف دوره :

آشنايي و توانمند سازي فراگيران در زمينه پذيرش و جوابدهي درآزمايشگاه تشخيص طبي.

سرفصل :

· کليات آزمايشگاه، آشنايي با اصطلاحات آزمايشگاهي

· مروري به آزمايشات و نسخه خواني

· روانشناسي ارتباط

· آشنايي با نمونه گيري

· آشنايي با كامپيوتر و نرم افزار آزمايشگاه

· آشنايي با اصول ايمني و بهداشت در آزمايشگاه

· مدارك پزشكي و اصول طبقه بندي اسناد در آزمايشگاه

· آشنايي با قوانين بيمه

· تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي در آزمايشگاه

 

مدت دوره :

نظری: 26 ساعت     عملی: 10 ساعت      جمع: 36 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800