دوره آموزشی مراقبت از سالمند

معرفی دوره :

سالمندي دروان پختگي، ورزيدگي و زمان احساس بي نيازي است و فرصت سير به سوي كمال و رسيدگي به خويشتن از اين رو مي تواند به عنوان مرحله اي موثر و گرانقدر در زندگي به حساب آيد. گاه تحت شرايط خاص به اين دوران آسيب پذير شده و به مخاطره مي افتد و گاه انسان را از يك فرد هدايت كننده به يك فرد وابسته تبديل مي كند. از اين رو ارتقاي كيفيت زندگي سالمندان حفظ استقلال آن ها، ارائه مراقبت هاي اوليه، در دسترسي قراردادن امكانات بهداشتي و پيشگيري از بروز حوادث و بيماري، افزايش رفاه اجتماعي و برقراري ارتباط آن ها با خانواده و جامعه ... از جمله اموري است كه هر يك از ما خود را موظف به انجام آن مي دانيم. از اين رو درك مشكلات و مسائل مرتبط با سالمندان و آموزش ديدن عموم مردم، خصوصا افرادي كه به عنوان مراقب، از يك سالمند نگهداري مي كنند، لازم و ضروري مي باشد.

هدف دوره :

آشنايي و توانمندسازي فراگيران با روش هاي مراقبت از سالمند.

سرفصل :

· اخلاق حرفه اي

· كليات سالمندي

· بررسي دستگاه هاي بدن

· بيماري ها و آسيب هاي دوران سالمندي

· مراقبت هاي بهداشتي

· اورژانس سالمندي

· آمادگي جسماني، ورزش و تمرينات بدني

· تغذيه و رژيم غذايي

 

مدت دوره :

نظری: 48 ساعت عملی: 2 ساعت جمع: 50 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800