دوره آموزشی آمادگي آزمون آی اِلتس

IELTS Preparation

معرفی دوره :

آزمون آي اِلتس (IELTS) يکي از آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي است كه قبولي در آن شرط ورود به بسياري از دانشگاه هاي معتبر جهان محسوب مي شود. با توجه به وجود تقاضاي گسترده جوانان كشور براي ورود به اين گونه دانشگاه ها و استفاده از تجربيات علمي و فناوري آنها براي پيشبرد اهداف كشور، برگزاري دوره آمادگي آزمون آي اِلتس ضروري به نظر مي رسد.

هدف دوره :

آشناسازي فراگيران با سوالات آزمون آي اِلتس و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاي توانايي فراگيران در زمينة مهارت هاي گفتاري، شنيداري، نوشتاري، خواندن و درك مفاهيم، گسترش دايره واژگان و مرور ساختارهاي دستوري زبان انگليسي اهداف اين دوره محسوب مي شوند.

شرایط پذیرش:

اين دوره براي بزرگسالان برگزار ميشود. شرط لازم براي ورود به اين دوره، شركت در آزمون ورودي تعيين سطح و كسب حداقل امتياز 5/4 براي آي اِلتس عمومي و نمره 5 براي آي اِلتس آكادميك بر اساس يك آزمون آيلتس مي باشد.

مدت دوره :  

  

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملي

120:00

45:00

75:00

ساختار دوره:

اين دوره شامل يك ترم 120 ساعته است كه طي 10 هفته و بر اساس سرفصل هاي ارائه شده برگزار مي شود. آزمون آي اِلتس به دو شکل آكادميك و عمومي برگزار ميشود. مهارت هاي شنيداري و گفتاري اين دو آزمون به شکل مشترك و مهارت هاي نوشتاري و خواندن و درك مطلب داراي تفاوت هايي است كه الزم است در برگزاري دوره مورد توجه قرار گيرد.

· Reading Comprehention

· Listening Comprehension

· Writing

· Speaking

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800