آشنایی با اصول بازاریابی

معرفی دوره :

در دنياي امروز، دگرگوني هاي بسيار زياد همراه با گسترش رقابت در زمينه هاي متنوع، به ويژه در بازارها مشاهده مي شود. آشنايي با اصول بازاريابي براي شركت ها و سازمان هايي كه درصدد هستند بدون تسليم در برابر تغييرات به حيات خود ادامه دهند، امري ضروري و حياتي است.

هدف دوره :

ارتقاي سطح توانايي هاي دانش آموختگان و كارشناسان در زمينه بازاريابي و آموزش شيوه هاي علمي آن.

سرفصل :

آشنايي با بازاريابي و مديريت بازار:

تعريف بازاريابي

دلايل مطرح شدن و پيشرفت بازاريابي

بازاريابي و تكامل آن در مؤسسات تجاري

سيستم بازاريابي و محيط بازار

 

بازار مصرف كننده و رفتار خريدار:

فرآيند تصميم گيري مصرف كننده

انواع فرآيندهاي تصميم گيري خريد

عوامل مؤثر بر رفتار خريدار

الگوهاي عمومي خريد و اهميت آنها از نظر بازاريابي

عوامل آميخته بازاريابي مؤثر بر رفتار خريدار

 

سيستم هاي اطلاعاتي بازاريابي:

نقش اطلاعات بازاريابي در برنامه ريزي هاي راهبردي

منابع اطلاعات بازاريابي

سيستم هاي پشتيبان از تصميم گيري و سيستم هاي اطلاعات

بازاريابي تحقيقات بازاريابي و موارد استفاده از آن

پيش بيني تقاضا

 

تعيين راهبردهاي بازاريابي:

راهبرد تقسيم بازار

مباني تقسيم بندي بازار

راهبرد متمايز كردن محصولات در مقايسه با راهبرد تعيين موضوع

محصول راهبرد تعيين موضوع محصول و نمودار آن

تدوين اهداف خاص

 

طراحي و توسعه محصولات:

تعريف محصول

طبقه بندي محصولات

تعريف محصول جديد و انتخاب راهبردهاي آن

راهبردهاي توسعه محصول

فرآيند اشاعه پذيرش محصول جديد

 

راهبردهاي تركيب محصولات و مارك تجاري:

تصميم گيري در مورد تركيب محصولات شركت

تصميم گيري درخصوص خط محصول

تعيين مارك تجاري

تصميم گيري درخصوص مارك تجاري

راهبردهاي تعيين مارك تجاري

 

كانال هاي توزيع محصولات:

كانال هاي توزيع چيست و ساختارهاي متفاوت كانال هاي توزيع

محصولات كدام اند

اهميت واسطه

كانال هاي توزيع انواع محصولات اعم از مصرفي و صنعتي

تبيين اهداف در انتخاب كانال توزيع

مديريت كانال توزيع

عمده فروشي و خرده فروشي

 

مفاهيم و ابزار ترويج كالا:

آگهي و تبليغ

اهداف تبليغ

تعيين بودجه تبليغات

انتخاب پيام تبليغ، رسانه تبليغ

ترويج فروش و مديريت راهبردي آن

مدت دوره : 30 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800