دوره اجرا و گویندگی

معرفی دوره :

گويندگي هنري است كه مي تواند انسان را در زندگي روزمره و تعاملات انساني، موفق تر نمايد. انسان هايي كه مي آموزند تا به طور علمي از روشهاي ارتباط كلامي و غيركلامي در ارتباط با اطرافيان استفاده نمايند، عمدتا محبوبتر و در دستيابي به اهداف خود موفقتر خواهند بود. همه ما به نوعي گويندگي را در طول زندگي روزمره خود انجام مي دهيم، منتها اين دوره آموزشي ما را ياري مي نمايد تا با شناخت عوامل مهم تأثيرگذار، در مجامع و تعامل با اطرافيان موفقتر باشيم.

اهداف دوره :

افزايش مهارتهاي ارتباط فردي در تعاملات.

افزايش مهارتهاي ارتباط بين فردي و تأثيرگذاري بر ارتباط با مخاطبان و جلب نظر آنها.

افزايش مهارتهاي علمي و عملي افراد براي حرفه اجراء و گويندگي.

افزايش مهارتهاي ارتباط كلامي و غيركلامي براي مديران و كارشناسان ادارات و سازمانها جهت برقراري ارتباط مؤثر.

افزايش مهارتهاي افراد براي اجراي برنامه هاي رسمي، غيررسمي و عمومي.

سرفصل :

مبانی گویندگی

· انواع گويندگي

· ارتباطات و گويندگي

· شناخت رسانه

· نقش سلامت و آمادگي جسماني در گويندگي

· روشهاي پژوهش در وسايل ارتباط جمعي

· لزوم باز شناخت تعامل هاي رسانه ای

 

فن بیان

· آشنايي با اعضاي دهان

· پرورش صدا

· ميميك صورت

· تشخيص ريتم و لحن در متون مختلف و چگونگي ارزش گذاري آن بر روي كلمات

· شناخت آوازهاي بلند و به كارگيري آن

· تسلط بر محتواي بيان و تنظيم متن با ريتم هاي مختلف صدا

· كار عملي در هر جلسه

اعراب خوانی

· به كارگيري عربي در گويندگی

· به كاربردن مصوت هاي مختلف در متون

· آيات و احاديث

ویراستاری خبر

· ساده نويسي، درستنويسي و خلاصه نويسي

· نشانه شناسي در اخبار

· به كارگيري علائم دستور زبان در اخبار

· نگارش متون

· تنظيم گزارشات و اخبار

· كاربرد نامناسب واژه هاي فرنگي

· كاربرد حروف اضافه نامناسب

· حشو

شیوه های اجرا و کارگاه گویندگی

· بررسي صدا و چهره در اجراء

· ويژگي هاي متن خواني جلوي دوربين

· جايگاه مجري و گوينده

· روانشناسي اجتماعي و رابطه آن با رسانه

· ميميك صورت و تن گفتار

· نقش و كاربرد صدا در گويندگي و اجراء

· معرفي هنجارهاي اجتماعي و رسانه اي

· اجراي عملي برنامه

· مهارت هاي برقراري ارتباط با مخاطب

· تهيه و توليد خبر

· پلاتونويسي و پلاتوگويي

· بازديد از استوديو پخش برنامه

 

مدت دوره : 100 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800