دوره حقوق ثبت اسناد

معرفی دوره :

حقوق ثبت، به ويژه حقوق ثبت اسناد از جمله دروس بسيار مهم و كاربردي در دوره كارشناسي حقوق است با اين وصف، ارائه درس به صورت اختياري در دانشگاه هاي كشور سبب شده است اغلب دانش آموختگان آشنايي كافي با حقوق ثبت نداشته باشند. اين ناآشنايي ممكن است آنها را در آينده حرفه اي خود با مشكل روبه رو كند. تدوين و برگزاري اين دوره آموزشي باعث رفع خلأ مذكور مي شود.

هدف دوره :

آشنا كردن فراگيران با حقوق ثبت اسناد

سرفصل :

تعريف سند و اقسام آن:

تعريف سند رسمي و عادي

اقسام سند

سند رسمي از ديد قانون مدني

سند رسمي از ديد قوانين و مقررات ثبتي

ثبت اختياري و اجباري:

موارد لزوم ثبت اسناد

موارد استثنايي

ضمانت اجراي اجباري بودن ثبت اسناد

قول نامه و ارتباط آن با دفاتر اسناد رسمي

وظايف دفاتر اسناد رسمي:

تشكيلات دفاتر اسناد رسمي

مقررات تنظيم اسناد مختلف

مسئوليت سران دفاتر

آثار ثبت اسناد:

اعتبار محتويات و مندرجات سند رسمي

محدوديت دعاوي مخالف سند رسمي

لازم الاجرا بودن سند رسمي

عدم شمول مرور زمان و امكان صدور اجرائيه در هر زمان

تفاوت ثبت اسناد واملاك:

تاريخچه ثبت املاك و اسناد

مراجع ثبت اسناد

مقايسه اعتبار اسناد مالكيت و اسناد رسمي

ارتباط ثبت اسناد و ثبت املاك

نحوه ثبت اسناد:

اسناد و مدارك لازم براي تنظيم انواع اسناد رسمي

چگونگي ثبت سند در اوراق و دفاتر اسناد رسمي

نحوه احراز هويت و اهليت متعاملين

ضرورت ثبت اسناد:

تاريخچه ضرورت ثبت اسناد

ثبت اسناد و لزوم نسخه ثاني در مراجع رسمي

انعكاس معاملات املاك در ادارات ثبت

نقش ثبت اسناد در تشكيل و انعقاد معاملات:

تعريف قول نامه و بيع نامه

معايب معامله توسط قول نامه

سازوكارهاي حذف قول نامه از معاملات

راه كارهاي ثبت رسمي بيع نامه ها و قول نامه ها

مدت دوره : 40 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800