افراد  متقاضی فعالیت در مهدکودک به عنوان مربی ، مسئول فنی و مؤسس  قبل از شروع فعالیت در مهدکودک ، موظف به گذراندن دوره های ذیل می باشند.

دوره­ های آموزشی ویژه مسئولین فنی (فعال شهری)

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک

12

3

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

10

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

روش های ارتباط و آموزش خانواده

8

6

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

7

آشنایی با کمک های اولیه

16

جمع ساعت

86

 

دوره­ های آموزشی ویژه مسئولین فنی (متقاضی شهری)

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک

12

3

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

10

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

روش های ارتباط و آموزش خانواده

8

6

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

7

آشنایی با کمک های اولیه

16

8

کارورزی

30

جمع ساعت

116

 

دوره­ های ویژه مربیان در مهدهای کودک فعال

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

شیوه های قصه گویی به کودکان

12

3

بازی و اسباب بازی

12

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

6

آشنایی با کمک های اولیه

16

7

بیماری های شایع کودکان

10

جمع ساعت

90

 

دوره ­های ویژه مربیان در مهدهای کودک متقاضی

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

شیوه های قصه گویی به کودکان

12

3

بازی و اسباب بازی

12

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

6

آشنایی با کمک های اولیه

16

7

بیماری های شایع کودکان

10

8

کارورزی

30

جمع ساعت

120

 

دوره­ های ویژه مسئولین فنی (فعال روستایی)

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

شیوه های قصه گویی به کودکان

12

3

بازی و اسباب بازی

12

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

6

آشنایی با کمک های اولیه

16

7

بیماری های شایع کودکان

10

8

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهد کودک

10

جمع ساعت

100

 

دوره­ های ویژه مسئولین فنی (متقاضی روستایی)

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

شیوه های قصه گویی به کودکان

12

3

بازی و اسباب بازی

12

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

6

آشنایی با کمک های اولیه

16

7

بیماری های شایع کودکان

10

8

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهد کودک

10

9

کارورزی

30

جمع ساعت

130

 

دوره ­های ویژه مؤسسین مهدهای کودک

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

12

2

آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان

12

3

حقوق کودک

10

جمع ساعت

34

اطلاعات تماس
آدرس: رشت، تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو
 صندوق پستی: 3576-41635
تلفن تماس:2-01333362461
تلفکس:01333362274
  آدرس مرکز شماره 1: تقاطع غیرهمسطح نیایش،ابتدای خیابان نامجو (آموزش کارکنان دولت)
تلفن تماس:01333362261-01333362038
  آدرس مرکز شماره 2: رشت میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه (آموزش فراگیران آزاد)
 
  کد پستی:4193744883
 
تلفن تماس:0133435-01333339800